Produkty
Ke stažžení
Novinky
pristroj_novinky
BM25 nyní i
v bezdrátové
variantě!
Zastoupení společností
oldham
industrial_scientific

Přenosné detektory - víceplynové

BM 25

  • Ažž 6 rozsahů měření
  • Provoz v nulové zóně
  • Grafický displej
  • Infračervený port
  • Inteligentní výměnné senzorové jednotky
  • Vyvinut pro provoz v nepříznivých podmínkách
Technické údaje
Konfigurace: Jeden ažž čtyři senzory (explozimetrické, elektrochemické, polovodičové, infračervené (CO2) nebo katarometrické senzory)
Detekované plyny: Výbuššné plyny, toxické plyny a kyslík
Měření: průb잾né na vššech senzorech v provozu
Senzor: Inteligentní, vykalibrovaná vyměnitelná jednotka
Automatické rozpoznání přístrojem použžitím EEPROM
Zobrazovací jednotka:
Grafický LCD
Zpráva v nekódovaném režžimu, s podsvícením
Osvětlení obrazovky: časovým spínačem
Přepínání explozimetrických pásem
Automatické, od pásma "% Plyn" do pásma "% Objem"
Porucha senzoru
Upozornění indikačním světlem
Zpráva v nekódovaném režžimu
Odpovídající obrazovka "zmrzlá". Ostatní kanály v provozu
Nepřetržžitý vššeobecný zvukový a vizuální alarm

Porucha baterií
Zobrazení v nekódovaném režžimu
Nepřetržžitý vššeobecný zvukový a vizuální alarm
Provozní kontrola
Automatická kalibrace na žžádost (volitelné)
Samokontrola při studeném startu
Zvukový a vizuální signál kažždé 2 minuty (továrna)
Zobrazení měřených hodnot v nekódovaném režžimu
Alarmy Explosimetrický: 2 upravitelné okamžžité prahové hodnoty v pásmu 0-60 % DMV
Měřící kyslík: dvě upravitelné okamžžité prahové hodnoty přes celé měřící pásmo senzoru (překysličení a podkysličení)
Měřící toxické plyny (senzorem)
dvě upravitelné okamžžité prahové hodnoty přes celé měřící pásmo:
jedna TWA prahová hodnota
jedna STEL prahová hodnota
Poplachové alarmy Obecný zvukový a vizuální alarm (zobrazovací jednotka, indikační světlo)
Zobrazení v nekódovaném režžimu chyby či alarmu pro dotyčný kanál
Vstupy/Výstupy
Dva binární vstupy určené k dálkovému potvrzení a transfertu alarmu
Dva binární výstupy (přenosové typy) určené k poruchovému alarmu a plynovému alarmu a transfertu
RS232 infračervené propojení
Na počítač, software údržžby a kontroly, databáze EXCEL
Doplňkové softwarové balíčky Software údržžby COM 2100
Napájení NiMH nabíjecí bateriová sada
Délka nepřetržžitého provozu DMV/CO2/TOX1/TOX2 › 75 Hodin
DMV/TOX1/TOX2/TOX3 › 100 Hodin
TOX1/TOX2/TOX3 › 170 Hodin
Doba nabíjení: 4 hodiny 30 min
Těsnění: IP66
Váha: 6,8 kg
Označení CE: Označení v souladu se směrnicí 89/336/CEE Elektromagnetická kompatibilita: v souladu se standardem EN 50270.
Výbuššné atmosféry ATEX 94/9/CE:
Označení v souladu se směrnicí ATEX 94/9/CE Výbuššné
Atmosféry:
Na BM25:
OLDHAM Arras CE xxxx
BM25
II 1G II 2G I M1 I M2 EEx ia IIC T4 EEx ia I
EEx ia d IIC T4 EEx ia d I INERIS 03ATEX0216